Pozastavili jsme možnost platby platební kartou. Pobyty je možné nyní platit pouze převodem na účet.
Provozní řád a Storno podmínky Tisk Email

Provozní řád

 1. Internetový portál alpen-pension.com slouží k on-line rezervacím ubytovacích kapacit Pension Praga a Pension Praga Apartmány.
 2. Závazná rezervace se provádí automaticky na základě zaplacení ceny za pobyt. Tuto je možno rozdělit na zálohu ve výší 20% a doplatek ve výši 80% ceny za ubytování, který je splatný 14 dnů před nástupem pobytu.
 3. V případě, že je objednávka prováděna v čase, který je menší než 14 dnů do nástupu ubytování, je nutno uhradit celou částku najednou.
 4. Při platbě bankovním převodem musí být částka připsána na účet do 3 dnů.
 5. Pokud je objednávka provedena v čase kratším než tři dny před počátečním datem ubytování, musí být platba zálohy připsána na účtu nejpozději v 9:00 prvního dne ubytování. V těchto případech je lépe použít k platbě kreditní kartu, nebo vložit peníze hotově na přepážce České spořitelny a.s. a tuto skutečnost nám sdělit přes SMS nebo email.
 6. Pro uživatele stránek je prováděn přepočet zálohy z EUR na Kč dle aktuálního kurzu ČNB.
 7. Rezervace je považována za závaznou po zaplacení minimálně 20%ní zálohy. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo neuhrazené rezervace stornovat.
 8. Při zadávání rezervace je vyžadován, v elektronické podobě, souhlas s "Ubytovacím řádem", který je závazný pro zákazníka i pro provozovatele ubytovací kapacity.
 9. Případné změny, storno nebo jiné záležitosti týkající se rezervace řeší zákazník s provozovatelem serveru alpen-pension.com.
 10. V místě ubytování není osoba, která je oprávněna s Vámi jednat o změnách mající vliv na výšku platby a přijímat nebo vyplácet peníze. Všechny finanční záležitosti musí být vyřešeny před nástupem pobytu.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu apartmánu v objednávce např. z důvodu lepšího využití obsazenosti kapacity. Náhrada nesmí být na úkor ceny nebo kvality ubytování. 

Storno Podmínky

 1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době delší než do 14 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v rezervaci, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 3 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v rezervaci, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 3 dnů před datem nástupu uvedeným v rezervaci do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
 2. Provozovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).
 3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele.
 4. Zrušení rezervace pobytu lze provést ze strany zákazníka i provozovatele pouze písemně, je možné použít elektronickou poštu. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno provozovateli, resp. zákazníkovi. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. těchto stornovacích podmínek je zákazník povinen tyto důvody doložit.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, bez zavinění na straně provozovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) provozovatel ji vrátí a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky provozovatel ).
 
Restaurace je opět v provozu. Je možno objednat polopenzi v ceně 18 EUR/osoba/den, nebo samostattně snídani za 8 EUR, večeři 12 EUR. Strava není součástí ceny za ubytování a je splatná na místě hotově v EUR. Pokud máte zájem, napište tento požadavek do poznámky v objednávce.

Český penzion Praga Rakousko- ubytování, lyžování v alpách mezi Kaprun a Zell Am Zee, cyklo trasy