Od 1. července 2019 se majitelé apartmánu dohodli na svěření správy a provozu restaurace novému subjektu. Rezervace na tomto webu jsou nyní pozastaveny, můžete si však pobyt objednat na webu nového správce zde: http://wwww.pensionpraga.at
Jeden z apartmánů je k prodeji! Více informací ZDE.
Seznam kapacitarrowDetail kapacity Pension Praga - apartmány MONO
Penzion Praga apartmány MONO

Alpy, Kaprun, Zell Am See, ubytování Rakousko

Charter


Adresa
Gewerbegebiet 50, Kaprun, Piesendorf, Salzburg, A-5721, Austria

Tento nový pension, nacházející se přímo mezi Kaprunem a Zell Am Zee, byl uveden do provozu v lednu 2009. Poskytuje ubytování v apartmánech, které jsou vybaveny pro pobyt až čtyř hostů, kapacita celého objektu je 24 osob. Všechny apartmány jsou vybaveny prostornou koupelnou s WC a kuchyní se sporákem, mikrovlnnou troubou, myčkou nádobí a lednicí. Ve všech pokojích je televize napojená na kabelový rozvod a přípojka internetu. Některé apartmány jsou vybaveny přehrávačem DVD, satelitní TV.
V přízemí budovy je hostům k dispozici ricochet, sauna a prostory sloužící jako kolárna nebo lyžárna. Před objektem je pro každý apartmán vyhrazeno parkovací místo.

Ceny od €22,- za osobu a noc.

Dispoziční řešení apartmánů 1+kk

Dispoziční řešení apartmánů MONOCompanyProvozní řád a Storno podmínky & Ubytovací řád
 1. Internetový portál alpen-pension.com slouží k on-line rezervacím ubytovacích kapacit Pension Praga a Pension Praga Apartmány.
 2. Závazná rezervace se provádí automaticky na základě zaplacení ceny za pobyt. Tuto je možno rozdělit na zálohu ve výší 20% a doplatek ve výši 80% ceny za ubytování, který je splatný 14 dnů před nástupem pobytu.
 3. V případě, že je objednávka prováděna v čase, který je menší než 14 dnů do nástupu ubytování, je nutno uhradit celou částku najednou.
 4. Při platbě bankovním převodem musí být částka připsána na účet do 3 dnů.
 5. Pokud je objednávka provedena v čase kratším než tři dny před počátečním datem ubytování, musí být platba zálohy připsána na účtu nejpozději v 9:00 prvního dne ubytování. V těchto případech je lépe použít k platbě kreditní kartu, nebo vložit peníze hotově na přepážce České spořitelny a.s. a tuto skutečnost nám sdělit přes SMS nebo email.
 6. Pro uživatele stránek je prováděn přepočet zálohy z EUR na Kč dle aktuálního kurzu ČNB.
 7. Rezervace je považována za závaznou po zaplacení minimálně 20%ní zálohy. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo neuhrazené rezervace stornovat.
 8. Při zadávání rezervace je vyžadován, v elektronické podobě, souhlas s "Ubytovacím řádem", který je závazný pro zákazníka i pro provozovatele ubytovací kapacity.
 9. Případné změny, storno nebo jiné záležitosti týkající se rezervace řeší zákazník s provozovatelem serveru alpen-pension.com.
 10. V místě ubytování není osoba, která je oprávněna s Vámi jednat o změnách mající vliv na výšku platby a přijímat nebo vyplácet peníze. Všechny finanční záležitosti musí být vyřešeny před nástupem pobytu.
Storno Podmínky
 1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době delší než do 14 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v rezervaci, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 3 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v rezervaci, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 3 dnů před datem nástupu uvedeným v rezervaci do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
 2. Provozovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).
 3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele.
 4. Zrušení rezervace pobytu lze provést ze strany zákazníka i provozovatele pouze písemně, je možné použít elektronickou poštu. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno provozovateli, resp. zákazníkovi. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. těchto stornovacích podmínek je zákazník povinen tyto důvody doložit.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, bez zavinění na straně provozovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) provozovatel ji vrátí a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky provozovatel ).

Ubytovací řád Pensionu Praga - Apartmány MONO

 • Provozovatel pensionu může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.
 • Provozovatel pensionu neodpovídá za věci vnesené občanem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.
 • V pokoji ani ve společných prostorách pensionu nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele pensionu přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovny.
 • V důsledku havárie nebo jiných nepředvídaných okolností je provozovatel pensionu oprávněn vyzvat ubytovaného k přestěhování do jiného apartmánu. Ubytovaný je povinen učinit tak neprodleně.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Na parkování motorových vozidel je určen prostor před pensionem. Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 • V prostorách celého pensionu je zákaz kouření s výjimkou míst k tomu určených.
 • Je přísně zakázáno ubytovávat na jednom apartmánu více než 4 osoby s výjimkou dětí do 3 let věku.
 • Minimální délka pobytu je stanovena na 2 noci. Zálohy jsou vždy nevratné.
 • Ceny: jsou platné dle ceníku na stránkách www.alpen-pension.com
 • Příjezdová doba v den nástupu je mezi 16.00 a 19.00. Jiný příjezdový čas je nutné nahlásit předem. V den odjezdu je nutno pokoje vyklidit do 10.00.
 • Za škody způsobené na zařízení a budově pensionu nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host dle obecně závazných právních předpisů. V případě zničení svěřené věci nebo zařízení bude po ubytovaném zákazníkovi požadována adekvátní náhrada (věcná, finanční).
 • Ubytovaný je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě , že je hrubým způsobem poruší, má provozovatel pensionu právo ukončit ubytování před uplynutím dohodnuté doby.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009

Availability


Pension Praga - apartmány MONO
07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Volno     Obsazeno     

other tabČíslo Typ Kuřácké Název Dostupnost Podlaží Pro hendikepované? Max. počet osob
07 MONO 2+2 Ne Pavel Dostupnost 2 Ne 4
10 MONO 2+2 Ne Radek Dostupnost 3 Ne 4
11 MONO 2 Ne Otto Dostupnost 3 Ne 2
2 MONO 2+2 Ne Jarka Dostupnost 1 Ano 4
3 MONO 2+2 Ne Michal Dostupnost 1 Ano 4
4 MONO 2+2 Ne Dita Dostupnost 1 Ano 4
9 MONO 2+2 Ne Jiří Dostupnost 3 Ne 4

MapPrices


Viz.aktuální ceník v horním menu.Karta Salcburska

Tauern Spa Kaprun

Český penzion Praga Rakousko- ubytování, lyžování v alpách mezi Kaprun a Zell Am Zee, cyklo trasy