Od 1. července 2019 se majitelé apartmánu dohodli na svěření správy a provozu restaurace novému subjektu. Rezervace na tomto webu jsou nyní pozastaveny, můžete si však pobyt objednat na webu nového správce zde: http://wwww.pensionpraga.at
Jeden z apartmánů je k prodeji! Více informací ZDE.
Provozní řád a Storno podmínky Tisk Email

Provozní řád

 1. Internetový portál alpen-pension.com slouží k on-line rezervacím ubytovacích kapacit Pension Praga a Pension Praga Apartmány.
 2. Závazná rezervace se provádí automaticky na základě zaplacení ceny za pobyt. Tuto je možno rozdělit na zálohu ve výší 20% a doplatek ve výši 80% ceny za ubytování, který je splatný 14 dnů před nástupem pobytu.
 3. V případě, že je objednávka prováděna v čase, který je menší než 14 dnů do nástupu ubytování, je nutno uhradit celou částku najednou.
 4. Při platbě bankovním převodem musí být částka připsána na účet do 3 dnů.
 5. Pokud je objednávka provedena v čase kratším než tři dny před počátečním datem ubytování, musí být platba zálohy připsána na účtu nejpozději v 9:00 prvního dne ubytování. V těchto případech je lépe použít k platbě kreditní kartu, nebo vložit peníze hotově na přepážce České spořitelny a.s. a tuto skutečnost nám sdělit přes SMS nebo email.
 6. Pro uživatele stránek je prováděn přepočet zálohy z EUR na Kč dle aktuálního kurzu ČNB.
 7. Rezervace je považována za závaznou po zaplacení minimálně 20%ní zálohy. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo neuhrazené rezervace stornovat.
 8. Při zadávání rezervace je vyžadován, v elektronické podobě, souhlas s "Ubytovacím řádem", který je závazný pro zákazníka i pro provozovatele ubytovací kapacity.
 9. Případné změny, storno nebo jiné záležitosti týkající se rezervace řeší zákazník s provozovatelem serveru alpen-pension.com.
 10. V místě ubytování není osoba, která je oprávněna s Vámi jednat o změnách mající vliv na výšku platby a přijímat nebo vyplácet peníze. Všechny finanční záležitosti musí být vyřešeny před nástupem pobytu.
 11. Vlastníci apartmánů nabízejících ubytování prostřednictvím tohoto portálu nejsou provozovateli restaurace, ani poskytovatelé stravování. Stravování není součástí objednávky ubytování a informace a ceny týkající se této služby jsou zde uvedeny jako orientační a majitelé apartmánů nenesou za plnění těchto služeb jakoukoli zodpovědnost.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu apartmánu v objednávce např. z důvodu lepšího využití obsazenosti kapacity. Náhrada nesmí být na úkor ceny nebo kvality ubytování.

Storno Podmínky

 1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době delší než do 14 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v rezervaci, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 3 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v rezervaci, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 3 dnů před datem nástupu uvedeným v rezervaci do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
 2. Provozovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).
 3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele.
 4. Zrušení rezervace pobytu lze provést ze strany zákazníka i provozovatele pouze písemně, je možné použít elektronickou poštu. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno provozovateli, resp. zákazníkovi. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. těchto stornovacích podmínek je zákazník povinen tyto důvody doložit.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, bez zavinění na straně provozovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) provozovatel ji vrátí a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky provozovatel ).
 

Český penzion Praga Rakousko- ubytování, lyžování v alpách mezi Kaprun a Zell Am Zee, cyklo trasy